İÇME VE KULLANMA SUYU ŞEBEKESİ

Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol çerçevesinde Temelli Sanayi Havzasında yer alan OSB’lerin su sorunu çözümleninceye kadar, Bölgemizin doğusunda yer alan ASO II OSB’ye ait 4000 m3’lük su deposu ile OSB’mizin güney doğusunda yer alan ve 1.Etap Altyapı İnşaatı kapsamında inşaatını tamamladığımız 2500 m3 lük su depomuz arasında oluşturulan 1100 m besleme hattı aracılığıyla kullanma suyu ihtiyacımız ASO II OSB’den karşılanmıştır. Bölge içindeki içme ve kullanma suyu şebekesi değişik çaplarda yaklaşık 13,50 km HDPE borudan oluşmaktadır. 1.Etap alanındaki her sanayi parselinin giriş noktasına su getirilmiş olup kullanıma hazır durumdadır.

• 2.500 m3 su deposu
• 30 km kullanma suyu şebekesi
• 1.300 m3/gün kapasiteli kullanma suyu arıtma tesisi

 

YAĞMURSUYU VE ATIKSU ŞEBEKESİ

Bölgemizde 1.Etap alanının yağmur suyunun deşarj edilebilmesi için Φ300 mm ve Φ1000 mm çapları arasında entegre contalı beton borular ile yaklaşık 14 km lik bir şebeke inşa edilmiş olup, bütün parsellerde yağmur suyu parsel bacası ve bütün yollarda cadde ağızlığı (ızgara) mevcuttur. Yağmur ve kar esnasında bölgemizdeki birçok deşarj noktası sayesinde yollarda su birikmemekte, yollardan parsellere de su girmemektedir.

Ayrıca atık suların uzaklaştırılması için Φ200 mm ve Φ800 mm çapları arasında entegre contalı beton boru ile yaklaşık 9 km.lik bir şebeke inşa edilmiştir. Atıksu parsel bacaları parsellerin içine kadar getirilmiş olup kullanıma hazır haldedir. Bu sayede parsel sahipleri fabrikalarının inşası sırasında yola herhangi bir altyapı bağlantısı yapmayacaktır. Bütün altyapı bağlantıları parsellerin içine kadar getirilmiş ve kullanıma hazır durumdadır.

• 51.5 km atıksu ve yağmur suyu borusu, 1346 adet baca, 933 adet cadde ağızlığı
• 2 adet atıksu terfi merkezi
• 250 m3/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi

Tanıtım Fimi

TOP