SU VE DOĞAL GAZ İŞLETME BİRİMİ

SU ŞEBEKESİ

Su şebekesinde, su deposunda, kullanma suyu ve atıksu arıtma tesisinde, su kuyularında, damlama sulama sistemimizde ve katılımcılarımızın bağlantı hatlarında oluşabilecek arızalardan mağduriyet yaşanmaması, arızanın en kısa zamanında tamiri, gerekli bakım ve onarımların süratle yapılabilmesi için yedek malzeme ve ekipmanla birlikte teknik ekibimiz göreve hazırdır. 2018 yılında Bölgemizde kullanılan su miktarı 187.000 m3’e ulaşmıştır.

KULLANMA SUYU ARITMA TESİSİ

Bölgemizde kullanılan suyun kuyulardanelde edilmesi ve arazi yapısı nedeniyle su analiz sonuçları dikkate alınarak suyun iyileştirilmesine karar verilmiş olup tesis edilen 1.300m3/gün kapasiteli su artıma ünitesinde; çevre birimi ile koordineli olarak, belirli periyotlarla mekanik aksam kontrol edilmektedir. Ayrıca Bölgemize su dağıtımın yapıldığı 2.500 m3’lük su deposunun ilgili yönetmeliklere göre periyodik bakımı ve dezenfeksiyonu da yaptırılmaktadır.

PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ

Bölgemizde mevcut 250 m3/ gün kapasiteli Paket Atıksu Arıtma Tesisi mekanik aksamının (ızgaralar, pompalar, karıştırıcılar, pergel vinç, su tesisatı vb.) periyodik bakımı yapılmaktadır. Çevre birimi ile koordineli çalışılarak arızalar sisteme zarar vermeden en kısa zamanda giderilmektedir.

DOĞALGAZ ŞEBEKESİ

Bölgemiz tarafından yapılan ve işletilen doğalgaz şebekesine gaz tedariki BAŞKENTGAZ A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Bölgemizdeki MS Ölçüm İstasyonu, B tipi düzenleyicilerile çelik ve polietilenborulardan oluşan doğalgaz şebekemizin ana hat ve istasyonlarında oluşan arızalarla ilgili malzeme ve ekipman mevcut olup teknik ekibimizce anında müdahale edilmektedir. Doğalgaz aboneliği yapılmış ve gaz verilen kullanıcının tesisatında oluşan gaz kaçakları için bağlantı hattında gerekli güvenlik tedbiri alındıktan sonra, öncelikle tesisatı yapan firmayla iletişime geçilerek sorunun mağduriyet yaşanmadan giderilmesine çalışılmaktadır.  Kullanıcı sayısının artmasına bağlı olarak ve daha ekonomik olma noktasına ulaşıldığında uzaktan okuma sistemine geçilmesi planlanmaktadır.

2018yılında Bölgemize tüketilen doğalgaz miktarı 2.235.000 Sm3’e ulaşmıştır.

MEKANİK TESİSAT PROJELERİ

Katılıcılarımızın ruhsat ve izinlere esas sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, havalandırma tesisatı vb. projeleri su ve doğalgaz birimi tarafından onaylanmaktadır.

Tanıtım Fimi

TOP