Organize Sanayi Bölgemizin gaz arzı, ASO II OSB’nin içindeki 40-75 Bar giriş, 12-19 Bar çıkış, 2x70.000 m3/h’lık RMS A istayonunun 12 inç çelik çıkış hattından 8 inç branşman alınarak sağlanmaktadır. Temin edilen doğalgaz 8 inç çapındaki çelik borularla tesis edilmiş 900 m. lik besleme hattı aracılığıyla Organize Sanayi Bölgemizin doğu sınırında yer alan 30.000 Nm3/ h kapasiteli MS doğalgaz ölçüm İstasyonuna (MS), bu istasyondan da OSB’mizin iç şebekesine iletilmektedir.

4.500 metresi çelik, 12.150 metresi PE boru olarak tesis edilen 1.Etap Doğalgaz Altyapı Projesinde, 2 adet B tipi regülâtörle 19 bar basıncındaki doğalgaz 4 bara düşürülerek 1.Etap içinde yer alan her bir sanayi parselinin girişine kadar getirilmiş durumdadır. Böylece kesintisiz olarak doğalgaz temin edilmiş ve katılımcıların hizmetine sunulmuştur.

Doğalgaz Şebekesi

• 4 adet Doğalgaz İstasyonu

• 23.5 km polietilen, 4.5 km çelik Doğalgaz Şebekesi

Tanıtım Fimi

TOP