ÇEVRE BİRİMİ

ATIKSU ARITMA TESİSİ

Bölgemizde terfi havuzları, giriş ve çıkış yapıları, biyolojik reaktörler, çamur susuzlaştırma ünitesi, atıksu laboratuvarından oluşan 250 m3/gün kapasiteli Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi için Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Kapsamında 2015 yılında Geçici Faaliyet Belgesi alınarak faaliyete başlamıştır. Tesisin Çevre İzni ise 2016 yılında alınmış olup atıksular Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği sınır değerlerine uygun olarak kuru dere yatağına deşarj edilmektedir.

Ancak tesisin kapasitesi önümüzdeki yıllarda yetersiz kalacağından 2019 yılı çalışma programı kapsamında 3.000(1.500+1.500) m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi ihalesinin yapılması ve tesisin inşaatına başlanması planlanmaktadır.

Ayrıca, bu süreçte mevcut atıksu arıtma tesisinin işletilmesine devam edilmekte olup, kimyasallarının tedariki aylık olarak yapılmaktadır.  Bölgemizde mevcut Biyolojik Paket Arıtma Tesisi ile atıksu terfi istasyonlarındaki periyodik bakımlar programlı olarak sürdürülmektedir.

KULLAMA SUYU ARITMA TESİSİ

1.300 m3/ gün kapasiteli kullanma suyu arıtma tesisi ünitelerinden İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında su numunesi alınıp yetkili laboratuvarlara analizi yaptırılarak su kalitesi sürekli takip edilmektedir. Arıtma tesisi kimyasallarının tedariki aylık olarak yapılmaktadır. Arıtma tesisi periyodik bakımları yapılmaktadır. Ham su depoları ile 2.500 m3’lük temiz su deposu temizliği 6 ayda bir yapılmaktadır.

GÖLET

Yağmur suları gölete ulaşmadan önce saz bitkisi kaplı bir yataktan geçirilerek yağmur sularının doğal yollarla artımı sağlanmaya çalışılmaktadır. Göletteki canlı yaşamı sürekli izlenmekte olup, gölet suyu kalitesini takip etmek amacıyla analizler yapılmaktadır. Kurak geçen yaz aylarında gölet suyunu iyileştirmek için fıskiyeler ile suya oksijen kazandırılarak su kalitesi artırılmakta ve canlı yaşamının devamlılığı sağlanmaktadır.

ÇEVRE YÖNETİMİ

Bölgemiz atıksu arıtma tesisinin işletilmesi, çevre mevzuatı kapsamında belirtilen deşarj standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Atıksu deşarjları, lisanslı laboratuvarlara periyodik analizler yaptırılarak, ayrıca Bölgemizde bulunan laboratuvar cihazları ile analizler yapılarak sürekli takip edilmektedir. Bölgemiz katılımcılarının belirlenen kanala deşarj standartlarına uygun olarak atıksu deşarjı yapıp yapmadığını kontrol etmek için ani denetimler ile atıksunumuneleri alınarak anlaşmalı atıksu analiz laboratuvarlarında analizler yaptırılmaktadır.

Katılımcılarımızın; çevre mevzuatı, Bölgemiz Çevre Yönetim Sistemi ve Atıksu Yönetimi hususlarında bilgilendirilmesi amacıyla toplantılar yapılması planlanmaktadır.

Katılımcılarımızın faaliyetleri sonucu oluşan evsel atıklar Sincan Belediyesi ile yapılan protokolle düzenli olarak toplatılmaktadır. İnşaat faaliyetleri, işletme faaliyetleri ve diğer sebepler nedeniyle çevreye dağılan tehlikesiz atıklar Bölgemiz tarafından toplatılmakta ve caddeler sürekli olarak temizletilmektedir. Katılımcılarımızda oluşan tehlikesiz atıkların toplanması, geçici depolanması, geri kazanımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış firmalar ile görüşülerek çalışma programı içerisinde Atık Toplama Merkezi kurulması planlanmaktadır.

AĞAÇLANDIRMAVE PEYZAJ

Çanakkale Savaşında şehit olmuş her bir Ankaralı askerin anısına Bölgemizin doğusunda bulunan enerji nakil hatları altına dikilen toplam 1764 adet badem ağaçlarından elde edilen gelirle öğrencilere burs verilmektedir. Gölet çevresinde çınar, akasya, huş, salkım söğüt, sedir, ardıç, şimşir, leylandi, atkestanesi, mazı, karaçam, vb. türden toplam 5.000 ağaçtan oluşan bir ağaçlandırma alanı bulunmaktadır. Bölgemizde üretime geçmiş katılımcılarımıza ait parsel köşelerinde ağaçlandırma çalışmaları yapılmasına başlanmıştır. 29 Ekim Caddemiz boyunca mevcut 400 ceviz ağacına ilave olarak, açık kanal yanlarına 330 adet ceviz ağacı oluşturacak tohum ekimi yapılmıştır.

Tüm ağaçlandırma alanlarımızda otomatik damlama sulama sistemi bulunmaktadır. Ağaçlandırmaalanlarının bakımı, Yönetim Binası çevresinde yaptırılan peyzaj alanının bakımı,ilaçlanması, badem hasadı hizmet alımı ile sağlanmaktadır.

GÜVENLİK

Bölge güvenliği, özel güvenlik firmasından hizmet alımı yoluyla sağlanmaktadır. Bölgeye araç giriş ve çıkışı güvenlik firması tarafından kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır. Temelli-Yenikent Bağlantı Yolunun 2019 yılı içerisinde açılmasını müteakip yeniden düzenlenecek giriş yapısında; kamera sistemi ve plaka okuma sistemi de iyileştirilerek güvenlik artırıcı önlemlerin takibine ve uygulamanın ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geliştirilmesine devam edilecektir.

ÇEVRE BİRİMİ BELGE VE PROJE İŞLERİ

Tesis kurma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, kiracılık başvurularında iş akım şemasının incelenmesi ve görüş verilmesi, bağlantı izni düzenlenmesi ve ön arıtma tesisi proje onay işlemleri çevre birimi tarafından yapılmaktadır.

Tanıtım Fimi

TOP