Başkent Üniversitesi Anadolu Osb Myo

Başkent Üniversitesi yapmış olduğumuz bir başka protokol de Bölgemiz içinde bir Meslek Yüksek Okulu ve Sürekli eğitim Merkezi kurulması içindi. Kalıcı MYO binasının mimari projeleri tamamlanmış olup, geçici MYO olarak kullanılmak üzere Bölgemiz Ticari Alanında daha sonra Ticaret merkezi olarak kullanılmak üzere 2018 yılında bir bina yapılmıştır. YÖK ile yapılan yazışmalar sonucunda aşağıdaki bölümlerin açılması için onay çıkmıştır:

  1. Makine Programı
  2. Endüstriyel Kalıp Programı
  3. Elektronik Haberleşme Programı

Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler kolaylıkla Bölgemizde bulunan fabrikalarda istihdam edilebileceklerdir.

Sürekli Eğitim Merkezi’nde ise hem meslek edindirme çalışmaları, hem de meslek geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Mesleki Eğitim Bursları

Bölgemiz içinde bulunan badem ağaçlarının geliri eğitim için kullanılmaktadır. AOSB olarak çevre ilçelerde bulunan Meslek Liselerindeki öğrencilere burs veriliyor. Bu öğrencilerin Bölgemiz içindeki fabrikalarda staj yapma olanakları sağlanıyor. Mezun olan öğrencilerin ise Bölgemizdeki işyerlerinde istihdam edilmeleri desteklenmektedir. Bursiyer öğrenciler Bölgemizdeki sosyal etkinliklere çağırılıp, işverenlerle bir araya gelmeleri sağlanıyor ve onlara kişisel gelişimleri için bazı özel eğitimler düzenleniyor.

Burs Yönergesi

Anadolu OSB Başkent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Tanıtım Filmi

Anadolu OSB
TOP