ANADOLU GÖLETİ

Topoğrafik olarak Bölgemizin en düşük kotlu yerinde yağmurlu mevsimlerde biriken sularla oluşan Uyuz Gölü; yapılan teknik araştırma ve projelendirme sonucu, I.Etap Altyapı İnşaatı sırasında kil çekirdeği- filtre tabakaları-kaya kaplaması-memba düzenlemesi ve havuzu, dolu savağı, adası ve 1,25 km’lik çevre gezi yolu düzenlemesi ile sazan balıklarının, ördeklerin, yaban ve evcil kazların yaşadığı Anadolu Göleti’ne dönüştürülmüş, Bölge içinde uygun kotta yer alan yer altı drenajları ve yağmur suyu şebekeleri göletimize yönlendirilmiştir. ASO II OSB’nin sınırlarımızda sonuçlanan yağmur suyu deşarjlarından biri 1,0 km. lik Φ1200 mm çaplı kapalı beton boru ve 1.7 km. lik açık kanalla göletimize bağlanarak gölet suyunun sürekliliği sağlanmıştır. Gölet çevresinde çınar, akasya, huş, salkım söğüt, sedir, ardıç, şimşir, leylandi, atkestanesi, mazı, karaçam, vb. türden toplam 5000 ağaçtan oluşan 50.000 m2 ağaçlandırma alanı bulunmaktadır. Göletimizde her yıl Balık Tutma Şenliği yapılmaktadır.

TOP